Edyta Mądzelewska

Artystka malarka, rzeźbiarka, ilustratorka, organizatorka wydarzeń kulturalnych, edukatorka we własnej pracowni artystycznej (Pracownia Sztuka Tworzenia). Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. Uczestniczka plenerów, aukcji i targów sztuki.

Głównie zajmuje się malarstwem olejnym tworząc obrazy w nurcie surrealizmu przedstawiając ludzi lub przedmioty w niekonwencjonalnych sytuacjach, z pogranicza jawy, snu czy halucynacji. Jej dzieła są pełne groteski, na pozór niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, tym samym chce prowokować do refleksji i burzyć logiczny porządek świata. Bliskie jej są również inne dziedziny sztuki jak rysunek i grafika.

Jej dzieła są pełne groteski, na pozór niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, tym samym chce prowokować do refleksji i burzyć logiczny porządek świata. Bliskie jej są również inne dziedziny sztuki jak rysunek i grafika.

Nagrody
Życiorys
Publikacje
Prace w zbiorach
Wystawy indywidualne
Wystawy zbiorowe
Realizacje artystyczne

Nagrody opis

Życiorys opis

Publikacje opis

Prace w zbiorach opis

Wystawy indywidualne opis

Wystawy zbiorowe opis

Realizacje artystyczne opis